Съобщение

В А Ж Н О!  В А Ж Н О!  В А Ж Н О!

Във връзка с прием на петокласници за учебната 2017/2018 г.

Драги родители,

Уведомяваме Ви, че съгласно писмо с изх. № 9105 – 9/11.01.2017 година на  г–н Диян Стаматов – заместник–министър на образованието и науката, в класирането вече могат да участват и ученици, които не са се включили в общинския кръг или не са се класирали за областния кръг на олимпиадата по математика.

Регламентът за прием в V клас на ПМГ „Христо Смирненски“ за учебната 2017/2018 година е гласуван на Педагогически съвет на 11.01.2017 година и е обявен в сайта на училището.