Съобщение

През  втори учебен срок /от 7.02.2018г./ учениците от:

  • VI,  ХI  и ХII клас ще бъдат първа смяна от 7.45 часа;
  • V,   VIII,  IХ  и Х клас ще бъдат втора  смяна от 13.30  часа.