Съобщение

Резултатите от Националното  математическото състезание „Питагор“  ще бъдат публикувани на сайта на РУО – Перник.