Среща на ученическите съвети – 21.10.-23.10. 2016г. гр. Хасково

Учениците Ивалина Борисова от 10 а клас и Цветелин Цекин от 10 г клас присъстваха на срещата на ученическите съвети в гр. Хасково, като обмениха идеи с другите участници. Ще има още 4 такива срещи, а резултата трябва да бъде започване на подобрение на ученическия съвет. За 17 ноември-Международен ден на ученика, ще бъде организирана мащабна информационна кампания за популяризирането на този празник. Най-важното, което учениците научиха на тази среща е, че учениците имат право на глас при вземането на важни решения в училище.