СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В V КЛАС В ПМГ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГРАД ПЕРНИК ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 

Име, презиме, фамилия

1

Алекс Благоев Петровски

2

Александър Александров Николов

3

Анна-Мария Георгиева Танева

4

Борислав Захариев Кирилов

5

Валентин Николаев Гешев

6

Велизар Радославов Цикловски

7

Венцислав Василев Аспарухов

8

Виктор Андреев Ангелов

9

Габриела Даниелова Йорданова

10

Габриела Руменова Димитрова

11

Георги Емилов Колев

12

Даниел Калоянов Апостолов

13

Деян Красимиров Захаринов

14

Дора Любомирова Романова

15

Драгомир Росенов Василев

16

Игнат Иванов Мариянов

17

Калоян Божидаров Кожухаров

18

Костадин Стоянов Петелов

19

Лора Мартинова Валериева

20

Мартин Емилов Стефанов

21

Михаела Станиславова Дункова

22

Рая Борисова Георгиева

23

Симеон Красимиров Йорданов

24

Симеон Радославов Стоянов

25

Стейси Станиславова Методиева

26

Стилиян Росенов Ангелов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Училищното ръководство Ви напомня, че на 26.06.2018 год. (вторник) от 17:30 часа в стая 301 ще се проведе родителска среща за получаване на служебни бележки и допълнителни указания за дейностите по осъществяване на записването на учениците в V клас.