Свободни места ПМГ „Христо Смирненски“

1 свободно място в VIII клас

Профил: Природни науки с интензивно изучаване на английски език Профилиращи предмети: Биология и ЗО, Химия и ООС.

1 свободно място в VIII клас   Професионална паралелка :

Професия:                                       Приложен  програмист

Специалност:                                  Приложно  програмиране