Свободни места ПМГ „Христо Смирненски“ за учебната 2019/2020 учебна година

VII клас – 8 места

X клас – 1 място  в паралелка профил „Математически“

                1 място  паралелка профил „Природни науки“

XI клас – 5 места в  профил „Природоматематически“

XII клас –  20  места в профил „Природоматематически“