Свободни места ПМГ „Христо Смирненски“

1 свободно място в 8 клас   Професионална паралелка :

Професия:                                       Приложен  програмист

Специалност:                                  Приложно  програмиране