Ръководство и учители

Десислава Стоянова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Татяна Симеонова

СТАРШИ УЧИТЕЛ

Аделина Тодорова

Главен учител

Надка Цанкова

СТАРШИ УЧИТЕЛ