Пореден успех на учениците от ПМГ „Христо Смирненски“

На проведения на 8 февруари 2017 година Областен кръг на Олимпиадата по математика за учебната 2016/2017 година най–висок резултат имат следните ученици от V клас:

 

  Трите имена на ученика Училище Общ брой точки
1. Деница Милетиева Василева ПМГ „Хр. Смирненски“ 21,00
2. Виктор Бойчев Захаринов ПМГ „Хр. Смирненски“ 17,00
3. Васил Лазаров Лазаров ПМГ „Хр. Смирненски“ 14,00
3. Ивелина Ивова Йорданова XI ОУ „Елин Пелин“ 14,00

Максималният брой точки е 21,00.