Покана

На  11.01.2017 г. от 18.00 часа заповядайте в учителската стая на ПМГ”Хр.Смирненски”, където  ще се проведе заседание на Обществен съвет.

Дневен ред:

План-прием за 2017/2018 учебна година на ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник

 

03.01.2017 г.                             Председател:Тодор Тодоров

Гр. Перник