Покана

Във връзка със съгласуване на училищен  учебен план за учебната 2017/2018 г. , се свиква заседание на Обществения съвет на 13.09.2017г.(сряда) от 17:00 ч. с дневен ред:

  • Съгласуване на училищен учебен план на V, VI и VIII клас за учебната 2017/2018 г.
  • Разни.