Покана

Във връзка със съгласуване на учебниците за учениците от VI клас, се свиква заседание на Обществения съвет на 18.08.2017г.(понеделник) от 17:00 ч. с дневен ред:

  • Съгласуване на учебниците за учениците от VI клас, които се предоставят за безплатно ползване.
  • Разни.