Покана

На  26.04.2017 г. от 17.00 часа заповядайте в учителската стая на ПМГ”Хр.Смирненски”, където  ще се проведе заседание на Обществен съвет.

Дневен ред:

            Отчет на бюджета на училището за първо тримесечие на 2017 г.

20.04.2017 г.                                                                Председател:

Гр. Перник                                                                   /Тодор Тодоров/