Покана

На  14.03.2017 г. от 18.00 часа заповядайте в учителската стая на ПМГ”Хр.Смирненски”, където  ще се проведе заседание на Обществен съвет.

Дневен ред:

Избор на учебници и учебни комлекти за учебната 2017/2018 година за V клас.

Запознаване с бюджета на ПМГ“Христо Смирненски“ гр. Перник за 2017 г.

04. 03. 2017 г.                                                         Председател: Тодор Тодоров