Покана

На  30.01.2017 г. от 18.00 часа заповядайте в учителската стая на ПМГ”Хр.Смирненски”, където  ще се проведе заседание на Обществен съвет.

Дневен ред:

  1. Запознаване с проекта за иновативно училище.
  2. Обсъждане и искане на декларирано съгласие за включване в мрежата на иновативните училища.

 

22.01.2017 г.                             Председател:Тодор Тодоров

Гр. Перник