НВО за 10 клас

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО  ПО ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – 10 КЛАС

КЛАС

ДАТА

ЧАС

X А 12.06.2018г. 11.30-13.20ч.
ХБ 13.06.2018г. 8.30-10.30ч.
ХВ 11.06.2018г. 8.40 – 10.30ч.
ХГ 12.06.2018г. 8.40 – 10.30ч.

ПРИМЕРЕН ТЕСТ – 2018 МОДУЛ1 – Отвори

ЗАДАЧА  2017 ГОДИНА

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА  МОДУЛ 2 – ВАРИАНТ 1 – Отвори

РЕСУРС КЪМ ПРАКТИЧЕСКАТА ЗАДАЧА ОТ МОДУЛ 2 – Отвори

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА  МОДУЛ 2 – ВАРИАНТ 2 – Отвори

РЕСУРС КЪМ ПРАКТИЧЕСКАТА ЗАДАЧА ОТ МОДУЛ 2 – Отвори

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА МОДУЛ 2 – ВАРИАНТ 3 – СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО КОНКРЕТНО ЗАДАДЕНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗТЕГЛЯ ОТ  ФАЙЛОВЕ С РЕСУРСИ: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ВКЛЮЧВА И ДИАГРАМА.

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧА  2016 ГОДИНА

ТЕСТ МОДУЛ1 – Отвори

ОТГОВОРИ НА ТЕСТ МОДУЛ 1 –Отвори

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА  МОДУЛ 2 – Отвори

РЕСУРС КЪМ ПРАКТИЧЕСКАТА ЗАДАЧА ОТ МОДУЛ 2 – Отвори

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧА  2015 ГОДИНА

ТЕСТ МОДУЛ1- Отвори

ОТГОВОРИ НА ТЕСТ МОДУЛ 1 – Отвори

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА  МОДУЛ 2- Отвори

РЕСУРС КЪМ ПРАКТИЧЕСКАТА ЗАДАЧА ОТ МОДУЛ 2 – Отвори