Национална програма на МОН „Иновации в действие”

ПМГ „Христо Смирненски”  демонстрира иновативни елементи в образованието

На 30 и 31 октомври 2019 г.  ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник реализира първата от планираните дейности в изпълнение на НП на МОН „Иновации в действие”. Гимназията посрещна учители и ученици от иновативното Средно училище „Свети Паисий Хилендарски“- гр. Златица, като демонстрира добри педагогически практики и иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението.

 Учениците от  ПМГ „Христо Смирненски”  представиха пред своите партньори презентация, с която ги запознаха с града и училището си. Г-жа Милена Асенова и г-н Кирил Георгиев  разказаха за същността на иновативния проект „С наука и технологии към бъдещето”, представиха въведените иновативни елементи и постигнатите резултати. 

Гостите от Златица разгледаха града ни, посетиха Историческия и Минния музей, разгледаха сградата на училището и кабинетите в Центъра по природни науки.

На 31 октомври учителите и учениците от иновативната паралелка ІХв клас проведоха публична изява – демонстриране на експеримент + дигитални и интерактивни технологии и инструменти с участието на родители. Занятието беше на тема: „Питейните води – въпрос на избор”, а негов координатор – г-жа Аделина Тодорова. Учениците бяха разделени в три групи, като във всяка от тях взеха активно участие  и родители. В ролята на консултанти се включиха г-жа Юлиана Ангелова, г-жа Боряна Аспарухова и г-н Кирил Георгиев. По време на иновативното занятие учениците работиха в екип, като извличаха информация от текст, етикети от различни видове питейни води, провеждаха експерименти, изработваха графични модели, анализираха данни, сравняваха химичния състав и минерализацията на различни марки бутилирани питейни води. Всеки екип представи резултата от дейността си чрез презентация, а в проведената в края на занятието дискусия формулираха своите изводи. 

Първото домакинство на ПМГ „Христо Смирненски”  като иновативно училище премина успешно. Учителите и учениците от Средно училище „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Златица  изразиха своето удовлетворение от гостуването си в град Перник. Създадените контакти, сътрудничеството и обмяната на опит между двете иновативни училища са добро начало за бъдеща съвместна работа.

Към галерията

 

ПМГ „Христо Смирненски”  с второ домакинство по НП „Иновации в действие”

 

За втори път ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник беше училище домакин на свои партньори по НП на МОН „Иновации в действие”. В периода 5-7 ноември 2019 г.  гимназията посрещна учители и ученици от ПМГ „Нанчо Попович” – гр. Шумен, като демонстрира добри педагогически практики и иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението.

 Учениците от  ПМГ „Христо Смирненски”  представиха пред своите партньори презентация, с която ги запознаха с града и училището си. Показаха своя Център по природни науки, разполагащ с модерни, ефективни и отговарящи на съвременното образование мултифункционални кабинети.

 Г-жа Милена Асенова и г-н Кирил Георгиев изнесоха доклад за същността на иновативния проект „С наука и технологии към бъдещето”, въведените иновативни елементи и постигнатите резултати. 

На 6 ноември учениците от иновативната паралелка ІХв клас проведоха публична изява – демонстриране на експеримент + дигитални и интерактивни технологии и инструменти с участието на родители. Занятието беше на тема: „Питейните води – въпрос на избор”, а негов координатор – г-жа Аделина Тодорова. Учениците бяха разделени в три групи, като във всяка от тях взеха активно участие  и родители. В ролята на консултанти се включиха г-жа Юлиана Ангелова, г-жа Боряна Аспарухова и г-н Кирил Георгиев. По време на иновативното занятие учениците работиха в екип, като извличаха информация от текст, етикети от различни видове питейни води, провеждаха експерименти, изработваха графични модели, анализираха данни, сравняваха химичния състав и минерализацията на различни марки бутилирани питейни води. Всеки екип представи резултата от дейността си чрез презентация, а в проведената в края на занятието дискусия формулираха своите изводи. 

Беше проведен семинар на тема: „Усъвършенстване на ключови компетентности за учене през целия живот и развитие на технологично мислене у учениците чрез налагане на нова урочна схема, включваща творческа активност и междупредметен итегритет”.

Гостите от Шумен разгледаха града ни, посетиха Историческия и Минния музей.

Второто домакинство на ПМГ „Христо Смирненски”  като иновативно училище премина успешно. Учителите и учениците от ПМГ „Нанчо Попович” – гр. Шумен  изразиха своето удовлетворение от гостуването си в град Перник. Създадените контакти, сътрудничеството и обмяната на опит между двете иновативни училища са добро начало за бъдеща съвместна работа.

   Към галерията