Изпълнение на Междуинституциалния план за действие и превенция на агресията и засилванена сигурността на образователните институции