Алгоритъм за прилагане на на механизма за противодействие на училищния тормоз