Съобщение

ВАЖНО!!!!
Ръководството на ПМГ „Христо Смирненски“ – Перник съобщава, че след първия етап на записване няма свободни места в паралелката за V клас, учебна 2016/2017 година.

Съобщение

Дипломите за средно образование на Випуск 2016 ще бъдат връчени на 17.06.2016 година (петък) от 13.30 часа в Актовата зала на ПМГ „Христо Смирненски“.

Списък на приетите ученици в V клас за учебната 2016/2017 година

  № трите имена на ученика училище състезателен резултат
1. Веселин Чавдаров Владимиров ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник Класиран за постигнато

от 1 до 5 място в

математическо състезание

през учебната 2015/2016 година .

 

2. Викторио Красимир Миланов ХІ ОУ„Елин Пелин“ Перник
3. Виктория Веселинова Крумова ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник
4. Виктория Димитрова Валентинова ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник
5. Габриела Емилова Златкова ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник
6. Деница Милетиева Василева ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник
7. Деян Георгиев Ботев ХІ ОУ„Елин Пелин“ Перник
8. Деян Тодоров Тасев ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник
9. Ефтим Тотьов Александров ОУ „Христо Ботев“ Батановци
10. Калина Пламенова Димитрова ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник
11. Мартин Младенов Младенов ХІ ОУ„Елин Пелин“ Перник
12. Николай Красимиров Йорданов ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник
13. Стефан Стефанов Симеонов ХІ ОУ„Елин Пелин“ Перник
14. Христо Начков Божков ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник
15. Даниел Ивайлов Йорданов ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 95,348
16. Михаела Мирославова Василева ОУ „Христо Ботев“ Батановци 95,348
17. Виктор Бойчев Захаринов Х ОУ„Алеко Константинов“ Перник 91,014
18. Виктор Ивайлов Йосифов ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 88,847  
19. Васил Лазаров Лазаров ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 87,500  
20. Миряна Мирославова Пейкова ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 84,513  
21. Даяна Ивайлова Йорданова ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 82,346  
22. Никола Десиславов Михайлов ОУ „Христо Смирненски“ Радомир 80,179  
23. Теодора Юлианова Георгиева ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 80,179  
24. Леонид Емилов Алексов Х ОУ „Алеко Константинов“ Перник 79,718
25. Мартин Светославов Наков ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 73,678  
26. Борис Асенов Вучков ОУ „Христо Ботев“ Батановци 71,511  
27. Марио Красимиров Пъшев ХVІ ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“ Перник 69,344  
28. Иван Кръстев Кръстев ХІ ОУ„Елин Пелин“ Перник 68,750  
29. Калина Красимирова Славчева СОУ „Д–р Петър Берон“ Перник 67,177  

Ръководството на училището Ви напомня, че записването ще се извърши от 15.06 (сряда) до 18.06 (събота) 2016 година от 9:00 до 17:00 часа.

Необходими са следните документи:

 1. Удостоверението за завършен начален етап на основно образование – оригинал
 2. Копие от акт за раждане (и оригинал за сверяване)
 3. Удостоверение за преместване

Резултати от състезанието „Чудесата на числата” 04.06.2016 година

Трите имена на ученика Училище Брой

точки

1. Викторио Красимир Миланов ХІ ОУ„Елин Пелин” Перник 58
2. Виктория Димитрова Валентинова ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 54
3. Веселин Чавдаров Владимиров ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 51
4. Калина Пламенова Димитрова ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 48
5. Мартин Младенов Младенов ХІ ОУ„Елин Пелин” Перник 46
6. Михаела Мирославова Василева ОУ „Христо Ботев“ Батановци 44
6. Даниел Ивайлов Йорданов ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 44
7. Виктор Бойчев Захаринов Х ОУ„Алеко Константинов” Перник 42
8. Виктор Ивайлов Йосифов ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 41
9. Миряна Мирославова Пейкова ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 39
10. Даяна Ивайлова Йорданова ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 38
11. Никола Десиславов Михайлов ОУ „Христо Смирненски“ Радомир 37
11. Теодора Юлианова Георгиева ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 37
12. Васил Лазаров Лазаров ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 35
13. Мартин Светославов Наков ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 34
14. Борис Асенов Вучков ОУ „Христо Ботев“ Батановци 33
15. Марио Красимиров Пъшев ХVІ ОУ„Св. Св. Кирил и Методий” Перник 32
16. Калоян Иванов Стоянов Х ОУ„Алеко Константинов” Перник 31
16. Калина Красимирова Славчева СОУ„Д–р Петър Берон” Перник 31
17. Цветомира Стефанова Стоянова ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 30
18. Борис Юлианов Ачев ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 29
18. Цветина Красимирова Райчева СОУ„Д–р Петър Берон” Перник 29
19. Магдалена Александрова Георгиева ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 28
19. Кристин Любомиров Петров ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 28
19. Беатрис Валериева Иванова ХІ ОУ„Елин Пелин” Перник 28
20. Никола Анакиев Михайлов ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 27
21. Александра Красимирова Кирилова ХІІІ ОУ„Св. Св. Кирил и Методий” Перник 26
22. Емануил Александров Благоев СОУ„Д–р Петър Берон” Перник 25
22. Анжелина Мирославова Методиева ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 25
23. Елмира Емилова Стефанова ХІ ОУ„Елин Пелин” Перник 24
24. Ивайло Миленов Иванов ОУ„Св. Константин Кирил Философ” Перник 17
25. Деян Драгомиров Йорданов ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 14
26. Виктория Владимирова Христова ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 12
27. Никол Светославова Георгиева ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 9

За бъдещите петокласници и техните родители!

           На 4 юни 2016 г. ПМГ „Христо Смирненски“ организира математическо състезание за четвъртокласници „Чудесата на числата“  – от 09.00 часа. Приемът на заявления за участие в състезанието е до 17.00 часа в петък – 03.06.2016 година в канцеларията на училището.

 Заповядайте!

Критерии за прием на ученици – пети клас

Класиралите се ученици от І до V място през учебната 2015/2016 година на поне едно от следните математически състезания:

 • Регионално математическо състезание „Михаил Сотиров”
 • Коледно математическо състезание
 • Европейско кенгуру
 • Великденско математическо състезание
 • Математическо състезание „Чудесата на числата“

се записват в паралелката, без да участват в общото класиране.

Останалите ученици, желаещи да бъдат приети в паралелката, се класират по следния начин:

 • Точките от всяко състезание се приравняват по формулата (Ax100):B , където „А” са точките на ученика в конкретното състезание, „В” – максималния брой точки за състезанието.
 • Умножават се получените индивидуални точки по коефициента за отделното състезание.
 • Резултатът се изчислява до третия знак след десетичната запетая.

kriterii 5 class

 • Избира се най–доброто представяне на ученика, за да се образува неговия бал.
 • Класирането се извършва по низходящ ред.
 • При равен брой точки се взима предвид втория резултат на ученика от участие в друго от посочените състезания.
 • Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият се приема в паралелката над определения брой.

Посоченият регламент подлежи на промяна с решение на Педагогическия съвет на ПМГ „Христо Смирненски”.

Честване на 140 години от Априлското въстание

Учениците от ПМГ „Христо Смирненски“ организираха честване на 140 години от избухването на Априлското въстание.
Гости на събитието бяха д-р Александър Александров, Областен управител на административна област Перник, Иво Савов, Председател на общинския съвет в гр. Перник, Емилия Грозданова, Директор на ПМГ „Христо Смирненски“, преподаватели и ученици.
Годишнината бе отбелязана с програма, която представи подготовката и избухването на въстанието. Водещите, Ивалина Борисова и Цветелин Цекин дадоха думата на ученици от 8 и 9 клас, които разказаха за живота, делото и подвига на Т. Каблешков, П. Волов, Хр. Ботев, Райна  Княгина. Прозвучаха, изпълнени с чувство на благоговение, творби на Вазов и Ботев, а изпълнението на Мариела от 12г клас трогна присъстващите.
Изявата на учениците от 8а, 8г, 9а и 9г клас открои родолюбието на младите хора и съхранената памет за страдалческото и велико минало на България. Към галегията …

IMG_4983

VI Национално състезание по ИТ и информатика

От 22 до 24 април 2016 г. в град Девин се проведе VI Национално състезание по  ИТ, информатика и визуални изкуства. За четвърта поредна година 6 ученици с профил информатика и ИТ от ПМГ „Хр. Смирненски”, взеха участие в състезанието в четири направления:

 • направление „Фотография”:

Любомир Любенов Микев от XIв клас се класира на 6 място,

Милена Драгомирова Драгомирова от IXб клас се класира на 9 място;

 • направление „Видеоклип”:

Ивайло Ивайлов Стоянов от XIа се класира на 10 място;

 • направление „Графичен дизайн”:

Йоан Ивайлов Георгиев от от XIа;

 • направление „Презентация”:

Цецо Радославов Цветанов от VIIIа клас и Иво Ивов Андонов от VIIIа клас.

Класиралите се ученици в ТОП 10 се приемат с оценка „Отличен” в специалностите Информатика и Математика в ПУ „П. Хилендарски”. Към галерията …

2

ПМГ – домакин на XXVIII Национална олимпиада по философия

От 25 до 27 март  в град Перник се проведе ХХVІІІ Национална олимпиада по философия. Домакин беше ПМГ „Христо Смирненски“. На тържественото откриване в Двореца на културата присъстваха зам.- министърът на образованието и науката Диян Стаматов, кметът на община Перник д-р Вяра Церовска, зам.-кметове, представители на местната власт, преподаватели от висши учебни заведения- членове на Националната комисия за оценяване на олимпиадата по философия, 52 участници от цялата страна и техните ръководители. При посещението си в ПМГ „Хр.Смирненски“ зам.-министърът на образованието и науката се запозна и разговаря с изявени ученици и преподаватели  в ПМГ.

Със съдействието на община Перник и с активното участие на учители и ученици от ПМГ бе създадена отлична организация  за ползотворното и спокойно протичане на Националния кръг на олимпиадата по философия. Участниците и ръководителите бяха запознати със забележителностите на град Перник. Всички останаха доволни от постигнатите резултати  и от вниманието на домакините. Към галегията ….

21

ЗА ВСИЧКИ СЕДМОКЛАСНИЦИ – ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НВО

         Ръководството на ПМГ „Христо Смирненски” – гр. Перник уведомява всички седмокласници и техните родители, че на 2 април /събота/ 2016 година от 10 часа  в сградата на училището ще се проведе пробен изпит по математика за Националното външно оценяване и прием след  7 клас.         Таксата за участие е 10 лева. Справки и записвания се извършват в канцеларията на училището от 28 март до 1 април от 8:00 до 17:00 часа.               Телефон за справки: 076 / 60 – 87 – 66.      
Време е да проверите знанията си, за да успеете да попълните евентуални пропуски. Задачите са съобразени с темите, които са изучени до момента на провеждането на пробния изпит.
Очакваме Ви!